Taksäkerhet

Glidskyddet ska sitta vid takfoten bredvid takstegen. För mer information kan ni klicka här.

  • Byggnader ska förses med fasta uppstigningsanordningar i den omfattning som behövs för att tillträdesvägarna ska bli säkra
  • Lösa anordningar får användas om risken för personskador är liten
  • Tillträdesvägar ska även fungera för transporter av arbetsmaterial och utrustning
  • Fasta stegar ska avslutas nedtill så att barn inte, utan hjälpmedel, kan klättra upp i dem
  • Tak- och väggluckor, som inte är en del av en utrymningsväg, ska kunna låsas