Ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen ansvarar för att sotning utförs. Vi på Öviks Sotningsdistrikt AB utför sotningen på uppdrag av kommunen. Läs mer på Örnsköldsviks kommun.

Vad vi gör

Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen ansvarar för att sotning utförs. Skorstenfejarmästaren och vår personal i Öviks sotningsdistrikt AB utför sotningen på uppdrag av kommunen.

Vi rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler vilket bidrar till att minska risken för soteld.

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Avgiften består dels av fasta kostnader för olika sotningsobjekt, dels en grundavgift som är beräknad som en genomsnittlig avgift för sotningsdistriktet och täcker kostnader för sotarens inställelse. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna ner. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

Inför besöket

Ditt hem är sotarens arbetsplats och är då beroende av din hjälp för att kunna göra sitt jobb. När du får meddelande om att sotaren ska komma är det bra om du hjälper oss med följande:

  • Ställ fram en stege, se till att takstegarna är säkra och att glidskydd finns monterat bredvid takstegen vid takfoten
  • Lägg fram tidningar och ta fram ett obrännbart kärl med lock, att lägga sotet i
  • Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas
  • Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs