OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Vi har behörighet att utföra OVK i fastigheter. Vid en obligatorisk ventilationskontroll kontrolleras bland annat ventilationskanalernas funktion och att de inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.