Statusbesiktning

Rökkanaler och eldstäder utsätts för hårda påfrestningar vid eldning samt väder och vind under lång tid. Om ni är osäker på hur er skorsten mår, eller kanske redan renoverat er skorsten och vill veta att det blivit bra gjort rekommenderar vi en statusbesiktning. Med en statuskontroll och funktionsundersökning får du ett kvitto på hur din anläggning fungerar. Bra att veta för din trygghet, komfort och plånboks skull.

Sprängbesiktning

Ska det utföras arbeten i ditt närområde som skapar vibrationer? Med sotarens sprängbesiktning – som utförs före och efter arbetena – får du ett vakande öga så att din eldstad eller skorsten inte drabbas av eventuell sprickbildning.

Vid sprängning besiktigas normalt byggnader och andra anläggningar på berggrund inom 50 meter från sprängningsplatsen och inom 100 meter om grundläggningen är på lera. Det finns en svensk standard för alla byggnadstekniska besiktningar inom området och synande av rök- och avgaskanaler, eldstäder och skorstenar är en del av den.

Besiktningen definieras som syneförrättning och utförs alltså okulärt. Till viss del kan även optiska instrument användas, för att få en bättre blick i utrymmen som ögat inte uppfattar. Utöver okulär kontroll är det vanligt att täthetsprova anläggningen.

Installationsbesiktning

Eldstaden/rökkanalen ska besiktas innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar (t ex stegar) ska monteras. Glöm inte att ta fram handlingar (installation- och monteringsanvisningar) på nya eldstäder och rökkanaler. Med en installationsbesiktning får du ett kvitto på att din nya eldstad och skorsten har byggts på rätt sätt. Men först måste du kontakta kommunen för att ev. lämna in en anmälan.

Även om åtgärder du vill göra på din fastighet inte kräver ett lov kan du behöva göra en anmälan till kommunen. Det gäller till exempel om du ska montera in en ny eldstad eller ett rökrör. Montering av eldstaden får inte påbörjas innan du fått ett startbesked från kommunen. Eldstaden/rökkanalen får heller inte tas i bruk innan du fått slutbesked från kommunen.

Du kan läsa mer om det på Örnsköldsviks kommuns hemsida.

Överlåtelsebesiktning

Har ni köpt en ny bostad, eller är ni intresserade av att köpa, är det bra att veta att eldstäder fungerar som de ska. Överlåtelsebesiktningen visar vad du kan förvänta dig av eldstadens och skorstenens tekniska status.

Vi utgår från hur den nuvarande eller den tidigare ägaren har använt eldstaden och vilka underhållsåtgärder som vidtagits. Vi jämför skicket med liknande eldstäder och skorstenar av samma ålder. Därefter gör vi en riskanalys som tillsammans med besiktningsresultatet ger dig ett bra förhandlingsläge när priset ska diskuteras. Med sotarens överlåtelsebesiktning vet du vilka underhållsåtgärder som behövs göras.

Det är ett bra sätt att uppfylla “köparens undersökningsplikt”, men självklart kan det också finnas en poäng från säljarens sida att ha vetskap om läget.