Ansvar

Ansvaret för rengöring av spisfläkt och tillhörande imkanaler har sedan 2004 lagts på dig som fastighetsägare. Det är nu fastighetsägaren som själv bedömer om och när rengöring ska ske. Vi står givetvis till förfogande till att utföra rengöringen om du så önskar. För att läsa mer om imkanaler kan du klicka här.