Bygglov & anmälan

När du ska bygga behöver du både bygglov och anmälan. Bygglov behöver du för t ex nybyggnad, fasadändring, uppsättning av skylt, installation av braskaminer och andra eldstäder (även rökrör). Mediantid för handläggning av bygglov är cirka 28 dagar. De flesta bygglov kräver också anmälan och i vissa fall krävs anmälan trots att bygglov inte behövs. En av de största förändringarna i nya PBL är att byggherren måste få ett startbesked, innan bygget startar. Tänk på att all nyinstallation, byte och/eller förändring av eldstad och bränsleslag samt utrustning för fastbränsleeldning kan kräva bygglov/anmälan.

Är du osäker om det behövs bygganmälan för tänkt installation eller ändring? Kontakta då alltid kommunen.

Installation

Nu kan du anmäla installation av braskaminer och andra eldstäder via Örnsköldsvik kommun hemsida.

Information