Angående coronaviruset

Vi på Öviks Sotningsdistrikt AB följer de anvisningar och beslut som ges av expertmyndigheter och av Sveriges regering. Dessa kan förändras på kort varsel, vilket innebär att våra rutiner kan komma att ändras fram till dess att vi besöker er. Våra rutiner kommer dock alltid att syfta till att minimera risken för smittspridning.

Vi utför tjänster av samhällsnytta som ska förhindra uppkomst av brand. Därför försöker vi utföra sotning och brandskyddskontroll som vanligt, i största möjliga mån.

Om ni är smittad, misstänker smitta eller sitter i hemkarantän vänligen omboka er tid på telefon eller e-post. Hög ålder är den främsta riskfaktorn och är därmed en riskgrupp, enligt Folkhälsomyndigheten. Kontakta oss om du känner oro eller har funderingar inför vårt besök.

Sent avbokat besök kommer inte att debiteras.


Vårt företag har fastställda rutiner för att minska smittspridning. Våra sotare kommer inte till er på besök om vi misstänker att dom är smittade.

Våra sotare kommer eventuellt att ställa frågor om eventuell smitta och hälsar inte genom att ta i hand. De har också rätt att avsäga sig ett besök hos er om de misstänker smitta.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor.