Kontroll

Brandskyddskontroll ska ske på eldstäder som är i bruk och med de intervall som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har bestämt. Läs mer på MSB.